mosolyfestok-palyazat-2018_2

A pályázat lezárult, a nyertesek kiválasztása megtörtént.

Nyertesek listája a JUB Kft. Facebook oldalán.


A Jub Kft. pályázatot hirdet iskolák/óvodák és egyéb oktatási/nevelési intézmények részére.

Pályázhat minden olyan gyermekek számára-, oktatás/nevelés céljából fenntartott intézmény, amely a 2011. évi CXC. törvény (köznevelési törvény) V. Fejezetének 7. §. szerint köznevelési intézménynek minősül.

A nyertes pályázónál a Mosolyfestők kidekorálják az intézmény falát, melyhez a szükséges anyagokat a JUB Kft. biztosítja.

A jelentkezéseket a palyazat2019@mosolyfestok.hu e-mail címre várjuk.

 Pályázók köre:

 • óvodák
 • bölcsődék
 • általános iskolák
 • szakközép iskolák, gimnáziumok, szakiskolák
 • alapfokú művészetoktatási intézmények
 • gyógypedagógiai-, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények (sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat ellátó nevelési-oktatási intézmény)
 • diákotthonok
 • kollégiumok
 • pedagógiai szakszolgálati intézmény
 • vagy ezen intézmények egy csoportja/osztálya.

 

Intézmény úgy pályázhat, hogy jelentkezését elküldi a palyazat2019@mosolyfestok.hu címre.

A pályázatot 3 kategóriában lehet benyújtani. Egy intézmény több kategóriában is nevezhet, azonban minden kategóriára külön pályaművet kell benyújtania.

A pályázóknak kategóriánként egy db A/3-as méretű színes, bármilyen technikával készített alkotást kell benyújtaniuk, melynek témájában kapcsolódnia kell a kategória témájához.

 

Az alábbi kategóriákban lehet nevezni:

 1. A közösség ereje
 2. A színek gyermekei
 3. Az élet mosolya

 

A jelentkezésnek tartalmaznia kell:

 • a nevezési kategóriát
 • az A/3 méretű pályamunkáról készített jó minőségű fotót vagy szkennelt képet
 • a pályázó intézmény nevét/címét
 • a csoport vagy osztály nevét
 • a csoportról/osztályról készült fotót
 • a pályázatot küldő személy nevét, telefonos elérhetőségét
 • rövid bemutatkozást
 • a dekorálandó helyiség megnevezését (pl. osztályterem, étkező, könyvtár, öltöző, tornaterem stb.)

 

A beérkezett fényképek közzétételre kerülnek a JUB Kft. facebook oldalán (https://www.facebook.com/jubkft).

Ezekre a fényképekre/intézményekre lehet szavazni a “like/tetszik” gomb megnyomásával.

A pályázat keretén belül összesen 5 intézményben kerül sor dekorálásra.

 

A Pályázat időtartama:

2018.10.25. 00:00 órától -2019.03.29. 12:00-ig

 

A nyertesek kiválasztása:

 1. A közösség ereje kategória – 1db nyertes
  A kategóriában résztvevő pályázók közül a legtöbb lájkot gyűjtő pályázó kerül kiválasztásra nyertesként. A nyertes, a 2019.03.29. 12:00 órakor legtöbb lájkkal rendelkező pályázó.
 1. A színek gyermekei – 2db nyertes
  A kategóriában résztvevő pályázók közül a JUB Kft. választja ki a nyertes pályamunkákat.
 1. Az élet mosolya – 2db nyertes
  A kategóriában résztvevő pályázók közül a Mosolyfestők Alapítvány választja ki a nyertes pályamunkákat.

 

A pályázaton 5db nyertes és 5 db tartalék nyertes kerül kiválasztásra.

A nyertes pályázóval a Mosolyfestők Alapítvány és a JUB Kft. a megadott elérhetőségeken veszi fel a kapcsolatot, valamint értesítést küld arra az e-mail címre, melyről a pályázat érkezett.

Amennyiben a nyertes pályázóval nem sikerül kapcsolatba lépni és az e-mail-es megkeresésre 15 napon belül nem válaszol, akkor helyette a tartalék nyertesek kerülnek kiválasztásra nyertesként.

 

A nyeremény:

A Nyertes pályázóknál a Mosolyfestők kidekorálják az Intézmény egy falát, falrészletét, melyhez a szükséges anyagokat a JUB Kft. biztosítja.

A dekoráció figuráit/motívumait és a díszítéssel kapcsolatos elképzeléseket a Mosolyfestőkkel kell egyeztetni.

Az elképzelések alapján, a dekoráláshoz szükséges anyagigényt a Mosolyfestők mérik fel, és juttatják el JUB Kft. részére.

A festendő felület nagysága max. 15m2 lehet.

A dekorációt a Mosolyfestők végzik, a nyertes intézménnyel előzetesen egyeztetett időpontban. A dekorálásba bekapcsolódhatnak a nyertes csoport tagjai is.

A dekoráció nem foglalja magában, a fal alapfestését. Amennyiben nem megfelelő állapotú a dekorálandó fal (pl. málló festékréteget tartalmaz, vizes falú, lekopott alapfestés stb.), úgy a fal rendbehozataláról és az alapfestésről a nyertes intézménynek kell gondoskodnia.

Amennyiben a dekorálási munka elvégzéséhez nem megfelelő állapotú a fal és az Intézmény nem gondoskodik a fal rendbehozataláról úgy a dekoráció nem kivitelezhető. Ebben az esetben a Mosolyfestők és a JUB Kft. elállhat a dekorálástól.

A nyertes Intézmény köteles együttműködni a JUB Kft.-vel és a Mosolyfestőkkel, annak érdekében, hogy a dekorálásra sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a dekorálás meghiúsul, úgy ezen körülményért a JUB Kft. és a Mosolyfestők felelőssége nem állapítható meg.

 

Egyéb rendelkezések:

Egy intézmény több kategóriában is nevezhet, azonban minden kategóriára külön pályaművet kell benyújtania.

A JUB Kft. és a Mosolyfestők Alapítvány fenntartják maguknak a jogot a pályázat visszautasítására, amennyiben az hiányos, ill. a pályamű nem kapcsolódik a nevezési kategóriához.

A JUB Kft. és a Mosolyfestők Alapítvány fenntartják maguknak a szabad mérlegelés és döntés jogát a 2. és 3. kategória nyerteseinek kiválasztásához.

A pályázaton kizárólag Magyarországon található intézmények vehetnek részt.

 

Kizárások:

A pályázaton nem vehetnek részt azon intézmények, melyekben a Mosolyfestők korábban már végeztek dekorálást.